MISKOLC ANNO

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

KÉPTÁR - Herman Ottó Múzeum, Miskolc
2024 március 1-től várja a látogatókat a KÉPTÁRban a kiállítás
MISKOLC ANNO

A Miskolc anno című kiállítás anyaga gyűjtői tevékenység eredményeként állt össze karakteres kollekcióvá. A műgyűjtő jelen esetben a miskolci múzeum, melynek elhivatott munkatársai az 1920-as évektől kezdve évtizedeken át tervszerűen szerzeményezték a régi várost ábrázoló festményeket. E tematikai egység kialakításának és gazdagításának legfőbb szorgalmazója Leszih Andor (1880–1963) múzeumigazgató.

Történeti háttér

A trianoni döntést követően – Kassa elcsatolásával – Miskolc lett a határon inneni régió központja. Az új helyzet hatalmas lökést adott a modern nagyváros kialakulásának. Nemcsak a régi, megrongálódott házak kerültek lebontásra, de utcák egész sorai tűntek el a térképről. A kiállítás a dualizmus kori előzményekre, valamint az 1920 és 1940 közötti Miskolc megismertetésére koncentrál. Azt a régi városképet tárja a látogatók elé, amely a modern település kialakulásával párhuzamosan a feledés homályába veszett.

Ez az időszak nem csupán a városkép átalakulása szempontjából bír jelentőséggel, de az idegenforgalmi törekvések tekintetében is. A várost bemutató kiadványokban a 20. század elejétől kapnak egyre nagyobb szerepet a turizmust generáló elemek: toposzok, szlogenek és közhelyek. A kiállítás időintervalluma Miskolc imázs-építésének, idegenforgalmi marketingtevékenységének hőskora.

A kiállítás

A tárlat célja, hogy a látogató időutazónak érezhesse magát a két világháború közötti, békebeli Miskolcon.

A képzőművészeti alkotások (akvarellek, olajfestmények, grafikák) városrészek szerinti elrendezésben kerülnek bemutatásra, mindemelett a témakörhöz kapcsolódó tárgyi emlékeknek (pl. cégérek, kapurácsok) és dokumentumoknak (idegenforgalmi kalauzok, képes levelezőlapok) is szerepet szán. A topográfiai egységek jól, – a tárlat alapszínei szerint is – értelmezhetően elkülönülnek.

A tárlat a felfedező típusú kiállítások modelljét kívánja követni, s lehetőséget kínál arra, hogy a régi városrészek összevethetők legyenek a mai állapotokkal. A látogatókat multimédiás információs pont segíti az utcahálózat változásainak, az épületekhez kötődő történeteknek és a bemutatott városrészek mai arculatának megismerésében, azonosításában. A kiállítás befogadását látványelemek segítik, valamint a hangulat megteremtése céljából hangeffektek kísérik.

Kinek szól

A Miskolc anno mindenekelőtt Miskolc város lakosságát célozza meg, annak valamennyi korosztályát, ugyanakkor a távolabbról ideérkező látogatók érdeklődésére is méltán számít. A bemutatandó alkotások tetszetős naturalista előadásmódban fogantak, ezáltal a széles közönség számára nyújtanak esztétikai élményt.

A kiállítás célja, hogy a régi város élményszerű bemutatásával hozzájáruljon a helyi identitás erősítéséhez. A fiatal miskolciak számára a jelenkori városkép felől közelítve, az idősebb generációk részéről a személyes emlékeket is előcsalogatva, különböző művészetek (képzőművészet, építészet, szépirodalom) és tudományterületek (településrendezés, kartográfia, helytörténet) tematikus sokszínűségét felhasználva, kulturális élményforrásként törekszik tudományos, művészeti és közérdekű ismereteket népszerűsíteni.

A kiállítás képeiből:
Kiss Lajos
KISS LAJOS
(1864–1945)
Kilátás a Nagy-Avasról
1930
akvarell, papír
Hradil Vilmos
HRADIL VILMOS
(1891–1945)
Ferenczi-udvar
1929
pasztell, karton
Bartus Ödön
BARTUS ÖDÖN
(1888–1950)
Avasi templom
1921
akvarell, kartonra ragasztott papír
Telepi György
TELEPI GYÖRGY
(1794–1885)
Árvízjelenet
1879
olaj, vászon
Gimes Lajos
GIMES LAJOS
(1886–1945)
Múzeum az avasi templommal télen
1929
olaj, vászon