GYŰJTEMÉNYTÖRTÉNET

KÉPTÁR - Herman Ottó Múzeum, Miskolc
GYŰJTEMÉNYTÖRTÉNET

A Herman Ottó Múzeum képzőművészeti gyűjteménye egyidős az intézménnyel. Az alapítók legfontosabb célkitűzései közé tartozott, hogy Miskolc városnak képgyűjteménye legyen, „amelyen legyen ábrázolat nemcsak minden itt született és élt piktortól, hanem legyenek képviselve hazai művészeink is alkotásaikkal, hogy a szegény miskolci polgárnak effélék meglátásáért ne kelljen Egerbe, vagy Kassára menni”.

A kollekció a korai időkben elsősorban a múzeumpártoló magánszemélyek nagylelkű felajánlásainak köszönhetően gyarapodott, emellett mind nagyobb teret nyert a Miskolcon működő alkotók munkáinak gyűjtése, kiemelt figyelemmel a városképekre. Az idők folyamán csaknem valamennyi művésztől jelentős alkotások épültek be a kollekcióba, akiknek munkássága a térséghez kötődik. A gyarapodás ütemét mindmáig nagyban elősegíti, hogy Miskolcon már az 1900-as évek eleje óta pezsgő és színvonalas képzőművészeti élet zajlik.

A Herman Ottó Múzeum a miskolci képzőművészet gyűjtőhelye és kutatási központja, a regionális érdeklődés azonban már az alapításkor a szélesebb kitekintés szándékával párosult. Az országos gyűjtőkör tervszerű érvényesülésére az 1970-es évek közepétől nyílt lehetőség. A célirányos gyűjtés eredményeként a múzeum a 20. századi magyar grafika különösen gazdag kollekciójával rendelkezik, emellett a szobrászati anyag is számottevő értéket képvisel.

A magyar nemzeti festészet emlékeinek szerzeményezésére a Herman Ottó Múzeum az 1970-es évek közepén ugyancsak országos gyűjtőkört kapott. A művészettörténeti koncepciót tükröző kollekció gerincét dr. Petró Sándor miskolci orvos felbecsülhetetlen értékű gyűjteménye képezi, amely a műgyűjtő halála után, 1977-ben Miskolc város tulajdonába került. A Herman Ottó Múzeum Képtára 1980 óta ezt a tárgycsoportot – mint a gyűjtemény koronaékszerét – tárja a közönség elé.

Az intézmény az évtizedek során további értékes műtárgyakkal gyarapította az állandó kiállítás anyagát, amely a Magyar Nemzeti Bank jóvoltából 2015-ben egy újabb tekintélyes kollekcióval, Kövesi István ún. titkos gyűjteményével bővült.

A képzőművészeti gyűjtemény törzsanyaga jelenleg közel 17 ezer tételt számlál. Jelentőségét mutatja, hogy a művészettörténész szakma kitüntető figyelemben részesíti. A kutatók megkeresései mellett a kölcsönzési kérelmek is rendszeresek. Műtárgyaink rangos országos, nem ritkán külhoni kiállításokon képviselik Miskolc városát.